top of page

ייעוצי מרפאה:
פרטי (בכפוף לפוליסה הספציפית).
ביטוח הפיניקס.
ביטוח כלל.
שב"ן לאומית  (לאומית זהב/כסף).
כללית מושלם.

בדיקות אנדוסקופיות: הבדיקות מבוצעות באסותא-רעננה/רמת החייל, בי"ח רפאל או בביה"ח הרצליה מדיקל סנטר (בכפוף להסדר הביטוחי וזמינות התורים).
פרטי (בכפוף לפוליסה הספציפית).
הסדר עם מנורה, כלל, איילון, פניקס.
מכבי שירותי בריאות: דרך קופת-החולים בלבד.

bottom of page